Arbeidsområder

Erstatningsrett advokat

Vi bistår i hovedsak privatpersoner med rettslige spørsmål innenfor de fleste områder, med særlig vekt på erstatningsrett, det kan være etter bilulykker, sykkelulykker, rideulykker eller i forbindelse med skade oppstått etter behandling i helsevesenet (NPE).

Vi prosederer saker for Tingrett, Lagmannsrett , Fylkesnemnder etc.

Vi har siden 1992 kontinuerlig bistått kjøper og selgere i forbindelse med mangelsaker som har oppstått i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom.

Arvesaker.

 

Eiendomsforvlatning:

 

Advokat Tormod S. Chirstoffersen

Andreas Hatlen Magnus (Autorisert regnskapsfører)